Representants del Servei de Promoció de l’Ocupació de Cerdanyola del Vallès es van reunir dijous amb Eloi Palà, conseller delegat de Sevibe Cells, en el marc d’una ronda de visites a empreses del municipi per enfortir les relacions entre l’administració local i el teixit empresarial. Aquestes trobades permeten conèixer de primera mà la realitat de la seva activitat quotidiana, les seves necessitats i expectatives, així com les oportunitats de desenvolupament del territori i de creació d’ocupació que generen.


Representants del Servei de Promoció de l’Ocupació de Cerdanyola del Vallès es van reunir dijous amb Eloi Palà, conseller delegat de Sevibe Cells, en el marc d’una ronda de visites a empreses del municipi per enfortir les relacions entre l’administració local i el teixit empresarial. Aquestes trobades permeten conèixer de primera mà la realitat de la seva activitat quotidiana, les seves necessitats i expectatives, així com les oportunitats de desenvolupament del territori i de creació d’ocupació que generen.

La trobada va ser aprofitada pels delegats del Servei de Promoció de l’Ocupació per presentar a la direcció de Sevibe el projecte Cerdanyola Oberta. Es tracta d’una nova iniciativa per promoure la transferència de coneixement, tecnologia i innovació, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Cerdanyola Oberta (*) serà una plataforma digital que oferirà serveis i continguts interactius d’alt valor afegit als diferents agents econòmics del territori. El projecte està cofinançat i compta amb el suport del FEDER, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola.

Sevibe Cells és una empresa líder del sector de la biotecnologia. Ubicada al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), ofereix un producte innovador amb un important potencial d’extensió: la conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical dels nadons. En un futur, la utilització d’aquestes mostres pot permetre tractar múltiples malalties de la sang que pugui patir la mateixa persona o algun familiar. Palà ha volgut assenyalar que, tot i que en un principi pugui semblar un tractament poc accessible, en realitat es tracta d’un producte de consum familiar. Ells faciliten un pràctic kit a les “famílies embarassades” per portar-lo el dia del part i lliurar-lo a l’equip mèdic, que el fa servir per conservar les mostres. A partir d’aquí el material s’envia al laboratori on el sotmeten a un procés de criopreservació.

Sevibe Cells es va fundar al PTV després de valorar els diferents avantatges que els podria reportar la seva ubicació en aquest recinte. Segons Palà, van considerar la importància d’estar en un entorn farmacèutic i tecnològic, però també han estat imprescindibles per al seu servei les bones comunicacions. Així mateix, el conseller delegat de Sevibe va assenyalar que el fet de comptar amb els diversos serveis que el PTV ofereix a les empreses els permetia centrar-se en la seva activitat. En aquests anys de trajectòria, assegura que el vincle amb Cerdanyola ha estat estret, que han rebut suport i treball de qualitat de l’Ajuntament i que el Servei de Promoció de l’Ocupació ha estat amb ells des del principi. Actualment, l’empresa té al nostre municipi els departaments administratiu, logístic i d’atenció client, amb un total de 14 treballadors.

Sevibe destaca per l’ús avançat que fa d’Internet i, específicament, de les eines 2.0, ja que disposa d’una pàgina a Facebook i de diversos blocs on els pares poden compartir coneixements i inquietuds. Palà assegura que aquesta ha estat una estratègia de comunicació adaptada al perfil dels seus consumidors potencials i que buscaven un màrqueting més directe, molt basat en la formació, donat el caràcter encara poc conegut del seu producte.

(*) Cerdanyola Oberta és un projecte que forma part del programa FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). És una actuació emmarcada en l’Eix 1: àmbit territorial de la diputació de Barcelona de la convocatòria d’ajuts FEDER 2007-2013, destinats als ens locals d’aquesta emmarcació.

Data d’elaboració: 07/03/2011