Programa “Expansiona’t”

El programa “Expansiona’t” és un programa subvencionat i orientat a incrementar els resultats de l’empresa.

L’objectiu del programa és el d’afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (pime) mitjançant l’assessorament expert i l’acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa perquè professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats de facturació, d’exportació i de nombre de treballadors.

Amb el programa “Expansiona’t” també t’ajudarem a potenciar els canals digitals com a via necessària per trobar nous mercats i clients i t’orientarem per estructurar financerament el pla de creixement i cercar fonts de finançament tradicionals o alternatives.

Per a més informació: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica. Àrea d’empreses. Centre l93 5947050 www.cerdanyolaoberta.cat i/o http://accio.gencat.cat/cat/