El CVC i l’Hospital de Sant Pau desenvolupen un software per a determinar nous paràmetres del funcionalisme cardíac.

Una de les primeres aplicacions clíniques d’aquest software a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona té com a objectiu la detecció precoç de cardiotoxicitat en pacients sotmesos a quimioteràpia.

El Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en col·laboració amb la Unitat d’Imatge Cardíaca del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau, ha desenvolupat un software que permet, per primer cop, d’una forma senzilla i útil per al metge, calcular els valors de la torsió miocardíaca a partir de l’anàlisi d’imatges de ressonància magnètica cardíaca marcada (tagging miocardíac). La torsió miocardíaca resulta de la relació entre forma i funció del cor i és un indicador del funcionalisme miocardíac global amb un alt valor diagnòstic per a la detecció precoç de la disfunció ventricular.

El software s’ha desenvolupat en el marc del Projecte Miocardia. Liderat per la Dra. Debora Gil del grup de Modelatge Interactiu i Augmentat (IAM) del CVC i el Dr. Francesc Carreras de l’Hospital de Sant Pau, l’objectiu final d’aquest projecte és modelar i valorar el funcionament electromecànic del cor, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de la mecànica cardíaca del cor sa i en la malaltia.

El software s’ha integrat a la plataforma d’accés lliure OsiriX. Una característica fonamental és que la interfície ha estat creada per a i per l’àmbit clínic, fet que en garanteix l’ús in situ per part dels metges dins del propi laboratori d’imatge dels hospitals. Un primer prototipus està funcionant a la Unitat d’Imatge Cardíaca de l’Hospital de Sant Pau des de setembre de 2011.

Recentment, l’Hospital ha aprovat un protocol per a utilitzar aquest software de forma prospectiva en pacients que reben tractament de quimioteràpia potencialment cardiotòxica, per a poder detectar, de la forma més precoç possible, l’aparició de la disfunció del miocardi ventricular. El software implementat a l’Hospital de Sant Pau facilitarà el treball dels metges, al proporcionar nous paràmetres de funció ventricular útils per al seguiment i la detecció precoç de cardiotoxicitat en pacients sotmesos a quimioteràpia.

Font i fotografia:  notícia de   www.cvc.uab.es  18/04/2012