Oberta fins al 25 de maig

La convocatòria compta amb 100.000,00€ destinats al desenvolupament d’iniciatives innovadores per a nous emprenedors que desenvolupin projectes i activitats d’innovació tecnològica amb retorn social. La finalitat d’ aquestes beques és l’impuls de l’emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d’ innovació, facilitant l’acompanyament d’una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posada en marxa.

 

Les sol·licituds podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

  • Pràctiques d’innovació social
  • Solucions smarten l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida
  • Tendències tecnològiques emergents en economia circular

 

A tall de resum, amb la Beca es podran cobrir despeses de: personal, execució del projecte, material, despeses financeres, assessoria i consultoria relacionada amb el projecte, estudi de mercat i publicitat, despeses de lloguer d’espais i subministraments, despeses de llicències,  manteniment i actualització de programari i plataformes de tota mena, assegurances, riscos laborals, etc.

 

Poden participar-hi i ser-ne beneficiaris qualsevol persona física o jurídica que estigui empadronada o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud en temps i forma i una proposta de projecte que respongui als reptes plantejats en qualsevol dels àmbits descrits en les bases i que compleixin la resta de requisits previstos a les bases.

 

Podeu trobar més informació sobre les bases de la convocatòria en el següent enllaç

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/emprenedoria-social-i-o-tecnologica/6699360/11696

 

Les sol·licituds s’han de presentar per instància genèrica al Registre electrònic de l’AMB al següent enllaç web:

https://www.amb.cat/es/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/emprenedoria-social-tecnologica/6699360/11696

 

Per a més informació i suport en la tramitació podeu contactar amb el Servei Municipal de Promoció Econòmica. Àrea d’emprenedoria. Mail: emprenedoria@cerdanyola.cat, tl: 93.594.70.50