INNOVACIÓ

 

El Hub d’innovació empresarial Cerdanyola Activa és un espai d’ideació i cocreació de projectes empresarials, destinat a promoure la col·laboració entre els diferents agents de la quàdruple hèlix.

Com ho fem?

Facilitem l’accés del teixit empresarial als agents del coneixement, universitat i centres tecnològics.

Fomentem la innovació mitjançant programes d’assessorament individualitzat i iniciatives relacionades amb la innovació oberta.

Quins serveis oferim?

Transferència de Coneixement. El hub d’innovació Cerdanyola Activa esdevé un punt de trobada entre empreses, emprenedors, entitats, ciutadania i universitat i centres de recerca per a compartir i difondre les darreres tendències en innovació i tecnologia aplicada al món empresarial.

Assessorament a les PIME i Emprenedors. Programa d’assessorament a les PIME i Emprenedors en la implantació de la innovació com a procés transversal de treball.

Foment de la innovació local a partir de projectes Ciència ciutadana.

  • Píndoles formatives: Innovació Oberta, Design Thinking, Emprenedoria Corporativa, etc.
  • Un espai relacional per a cocrear projectes, validar els models de negoci i/o prototips, així com establir aliances i innovar de forma col·laborativa.

Informació i assessorament sobre ajuts a la innovació. Punt PIDI. www.redpidi.es