El Govern, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha destinat 80.000 euros a la realització de tesis en català. Els ajuts, gestionats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), s’adrecen als doctors de qualsevol universitat catalana o de fora de l’Estat espanyol que hagin defensat la tesi doctoral durant l’any 2011 i que l’hagin escrit en català.

 

 Els ajuts TDCAT tenen com a objectiu incrementar la realització de tesis en català per normalitzar l’ús de la llengua en aquest àmbit. Els ajuts TDCAT atorgats entre 2006 i 2011 han augmentat un 82%, de 108 a 197. Aquest any també es preveu beneficiar prop de 200 doctors o doctores. El curs passat, l’últim amb dades disponibles, el 18% de les tesis defensades a les universitats catalanes (335) van ser en català.

D’un màxim de 500 euros per tesi, contribueix a cobrir les despeses i taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral en català i al tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.L’ajut es pot sol·licitar fins el proper 17 de juliol.

S’entén com a tesi doctoral en català les íntegrament redactades en aquesta llengua; les escrites en català i una altra llengua oficial de la Unió Europea, en els casos de doctorats amb menció europea; i les tesis estructurades com a compendi de publicacions en què les parts que no siguin publicacions estiguin escrites en català.

Addicionalment, cal que les tesis doctorals s’hagin incorporat al Dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), abans del 31 de desembre de 2012.

 Font i fotografia: www.uab.es  de 15/06/2012