Ascamm, amb seu al Parc Tecnològic del Vallès (PTV) i delegació en el Parc Científic de la Universitat de Girona, va dur a terme recentment una sessió tècnica per difondre les singularitats i particularitats del grafè com a material capaç d’oferir resultats innovadors en múltiples aplicacions.

La sessió va tenir lloc en la Cambra de Comerç de Girona i a la mateixa van assistir nombrosos tècnics, professionals i empresaris de les comarques gironines.

Ascamm i la Cambra de Comerç de Girona porten col·laborant des de fa uns anys en l’organització de jornades de forma conjunta en àmbits diversos amb l’objectiu de posar en contacte la recerca aplicada i el món empresarial.

En l’acte van intervenir Ricard Jiménez, Doctor en Física (Direcció Científica de la Fundació Ascamm), Jordi Romero, Doctor en Física (Cap del departament de Materials i Processos de la Fundació Ascamm) i Gerard Tobias, Doctor en Química (lidera l’equip de Carbon Nanomateriales and Inorganic Structures en l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona-CSIC, ICMAB).

En el transcurs del mateix, els ponents van donar a conèixer determinats aspectes tècnics i científics d’aquest nou material 2D que conjumina una gran varietat de propietats destacades que no es combinen en cap altre compost fins avui, sent superior a qualsevol un altre material conegut en algunes d’elles com la resistència mecànica, i la conducció tèrmica i elèctrica.

El grafè és una substància formada de carboni pur, amb àtoms disposats en patró regular hexagonal, similar al grafit, però en una fulla d’un àtom d’espessor. És molt lleuger; una làmina d’1 metre quadrat pesa tan sols 0,77 mil·ligrams. Es considera 200 vegades més forta que l’acer i la seva densitat és aproximadament la mateixa que la de la fibra de carboni, sent, aproximadament, 5 vegades més lleuger que l’acer.

Els ponents van insistir en la necessitat de conèixer en profunditat aquest material, així com les seves variants, molt diferents entre elles, i poder així controlar-ho per aconseguir les solucions adequades i desitjables per a cada aplicació.

Font: web PTV