L’empresa Test Motors, amb seu en el Parc Tecnològic del Vallès, estarà present en les jornades tècniques d’Automatització i Manteniment organitzades per l’organització internacional ISPE, que es duran a terme a Madrid i Barcelona els propers 21 i 22 d’octubre, respectivament.

Durant les jornades Test Motors exposarà els seus Best Práctices dels projectes realitzats recentment en el sector farmacèutic. Emili Valero Rovira, gerent de Test Motors, enginyer industrial per la UPC amb 15 anys d’experiència en el disseny de motors i accionaments elèctrics, protagonitzarà la ponència “Automatització del manteniment en el sector farmacèutic. Aplicació del manteniment predictiu on-line”.

El manteniment predictiu on-line sorgeix com a resposta per millorar el manteniment d’una planta farmacèutica, en termes de OEE (Overall Equipment Effectiveness), minimitzant al màxim les partides d’intervencions i/o reparacions en els shut down, parades de procés/màquina per avaria, rutes de manteniment, etc. Constitueix una potent eina informàtica que permet monitorizar diferents paràmetres de la màquina i, gràcies a un programari expert d’interpretació de dades, permet realitzar el diagnòstic de la possible avaria, indicar l’acció correctora a realitzar i quan realitzar-la. Identificada l’avaria i l’acció correctora, aquests sistemes permeten bolcar tota la informació al programa de gestió de manteniment (GMAO-APM) i generar les ordres de treball (OT) de forma automàtica sense necessitat de disposar d’un expert en la planta. 

Font: web PTV