Aquest tiquet neutralitza la pujada del Transport Públic i permet estalviar a l’usuari fins a un 45% del seu cost.

Ja són més de 4.000 empleats els que es beneficien de Tiquet Transport, des que es va posar en marxa el passat mes de juliol. La gran majoria de les targetes s’han sol · licitat en les grans capitals Madrid (86%) i Barcelona (13%), on el transport públic és fonamental i una de les despeses més usuals dels empleats que van al seu lloc de treball.

 Segons Iván de Pontevès, director general de Edenred Espanya, “Ticket Transport ha tingut una molt bona acollida entre les empreses que habitualment compensen els seus empleats amb beneficis socials i està creixent a molt bon ritme”.

 No obstant això, es tracta d’un instrument pensat per beneficiar a empleats de tot tipus d’empreses, especialment a les pimes. En aquest sentit, apunta Pontevés, “Ticket Transport és una fórmula idònia per a l’època de recessió en què ens trobem ja que permet augmentar el poder adquisitiu dels empleats sense que suposi un cost inassumible per a l’empresa”.

 Segons Edenred, des del seu llançament, el 85% de les transaccions amb Ticket Transport s’han realitzat en estacions de metro, per a l’emissió d’abonaments mensuals o targetes T-10. D’altra banda, destaca que actualment la majoria de beneficiaris de Tiquet Transport procedeixen d’empreses mitjanes i grans.

 Tiquet Transport consisteix en un ajut mensual que les empreses poden oferir als seus empleats per subvencionar la despesa en transport públic per anar al seu lloc de treball, a través d’una targeta vàlida per adquirir títols de transport en totes les màquines expenedores oficials.

 Es tracta d’un benefici social incorporat recentment per la Llei 6/2011 i que incorpora beneficis fiscals tant per a l’empresa com per al treballador, ja que està exempt d’IRPF i no cotitza a la Seguretat Social ni l’empresa i ni l’empleat fins a 1.500 euros anuals

 Segons un estudi realitzat per Edenred a empreses i empleats de tot Espanya el 2011, el 48% dels treballadors gastava entre 40 i 60 euros al mes en transport públic i només el 32% de les empreses enquestades oferien algun tipus de compensació enfront del 74% dels treballadors que demanen aquests ajuts.

 Estalvi d’un 30% de mitjana en el cost del transport públic

Amb la Llei a la mà, un treballador mitjà que percebi una ajuda mensual en transport públic entre 50 i 90 euros mensuals veurà augmentat el seu poder adquisitiu entre 200 i 360 euros anuals, a causa del estalvi fiscal que suposa no haver de pagar IRPF per aquesta quantitat en estar fora de la nòmina. Això significa que amb aquest sistema, un treballador pot arribar a estalviar de mitjana un 30% del cost del transport públic, depenent de la quantitat de l’ajuda i del nivell salarial.

 “Es tracta sens dubte d’una dada molt positiva, que haurien de conèixer les empreses i els seus empleats ja que les pujades del transport estan a l’ordre del dia i, la majoria desconeixen que existeix la possibilitat de neutralitzar el seu impacte i fins i tot estalviar, gràcies a un instrument com Tiquet Transport “, assegura Iván de Pontevès

 La situació de l’economia espanyola, que no acaba de sortir de la crisi, ha impulsat que cada vegada més empreses s’acullin als beneficis socials, com a fórmula per pal.liar l’estancament dels salaris. Un dels últims a incorporar-ha estat el Tiquet Transport. Altres beneficis molt sol · licitats són l’assegurança mèdica, el Tiquet Restaurant o al Ticket Guarderia, entre d’altres.

 “En les circumstàncies actuals, moltes companyies estan proposant als seus empleats cobrar part del seu salari en beneficis socials, en funció de les seves necessitats individuals. I, encara que no es tracta d’un augment salarial pròpiament dit, els incentius fiscals fan que aquesta forma de retribució acabi beneficiant a l’empleat, ja que al capdavall acaba disposant d’un major poder adquisitiu “, explica Pontevès.

 

Font:notícia de www.economiadehoy.com 15/02/2012