La fórmula del teletreball comença a fer-se un lloc entre les empreses del nostre país, però encara ho fa d’una forma molt tímida, sobretot si ho comparem amb la seva implantació a altres països com els Estats Units. En les organitzacions en què s’està introduint, però, ho fa de manera parcial o esporàdica i, en cap cas, substitueix la el sistema clàssic de treball presencial. Estudis recents realitzats per Worldatwork i EADA assenyalen que encara existeixen importants reticències a la implantació d’aquest sistema, especialment entre els directius, i que hi ha treballadors que prefereixen desenvolupar la seva feina des de l’oficina per motius d’ordre personal o, senzillament, pel seu caràcter socialitzador.

Als Estats Units el teletreball es troba molt més estès i s’aplica en diferents fórmules. Així, realitzar el 100% de la jornada fora de l’oficina és poc habitual i, en canvi, treballar algun dia a la setmana o algunes hores de la jornada des de casa es dóna de forma freqüent. Segons els estudis esmentats, la possibilitat d’aplicar aquestes fórmules resulta un factor determinant per a alguns professionals a l’hora d’acceptar o continuar en un lloc de feina.

Experiències d’èxit properes

A Catalunya, comptem amb les experiències recents de dues empreses que han posat en pràctica el teletreball: Schneider Electric i UPCnet. En el primer cas, es començà a aplicar al 2010 a les seves oficines centrals en alguns perfils dels treballadors i després d’una formació amb la possibilitat de realitzar tota la jornada des de casa fins a dos dies a la setmana o realitzar només algunes hores. L’empresa ha valorat positivament els resultats, tant per l’estalvi de temps i diners en desplaçaments com per l’increment de la motivació dels treballadors. D’altra banda, l’empresa de serveis TIC de la UPC va provar el teletreball durant 6 mesos amb els seus directius, de manera que aquests poguessin gestionar millor els seus col•laboradors un cop és fes extensiu a tots. Actualment, el 90% de la plantilla treballa des de casa 3 o 4 dies al mes. L’experiència ha estat valorada positivament, però cal assenyalar que ha estat una mesura opcional i que hi ha hagut treballadors que no s’hi han acollit.

Data d’elaboració: 04/05/2011
Font i fotografia: notícia Portal Excellence, 04/05/2011