Aquest mes de gener ha començat l’activitat específica de les 17 empreses de l’acceleradora del Vallès, ubicada a ESADE Creapolis, a Sant Cugat. Entre elles, hi ha tres de Cerdanyola: Sticos Intelligent Safety -guanyadora de la Beca Rotary 2013-, i ubicada al viver d’empreses-espai coworking de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, On Trace Intelligent Video Analytics i Smartplayhouse.

El dia 8 de gener es va fer una sessió inaugural de l’acceleradora del Vallès amb la participació de les 55 empreses de les quatre acceleradores catalanes promogudes per ACCIÓ, i des del dia 15 les empreses ja han començat l’activitat. Després del procés de selecció, 17 projectes empresarials de característiques diverses i de diferents municipis van ser seleccionats per a la Comissió Territorial del programa formada per diversos agents del territori.

D’entre aquests 17 projectes empresarials, tres corresponen a empreses de Cerdanyola. On Trace Intelligent Video Analytics és una empresa dedicada a la comercialització de productes destinats a l’adquisició i anàlisi de dades referents al comportament del públic en escenaris reals. Aquests productes es basen en sistemes compactes de vídeo anàlisi 3D connectats en xarxa a una aplicació web mitjançant la qual el client pot consultar totes les dades generades i explotar-los.

La segona de les empreses cerdanyolenques seleccionada és Smartplayhouse, una empresa que dissenya i produeix casetes de joc per als nens, amb l’objectiu que desenvolupin la seva personalitat i aprenguin a compartir.

Per últim, Sticos Intelligent Safety, empresa ubicada al viver d’empreses-espai coworking de de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que ofereix serveis de suport a les empreses perquè compleixin la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i els seus objectius en matèria de Salut i Seguretat dels treballadors, eliminant o reduint accidents greus o molt greus. Aquesta empresa guanyava al novembre la Beca Rotary 2013 a la Nit Empresarial de Cerdanyola.

La nova acceleradora s’emmarca dintre de la Xarxa Start-up Catalonia, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que s’articula a través d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat empresarial de la Generalitat- per donar recolzament a les noves empreses catalanes que ja estan construïdes i que tenen un projecte escalable amb capacitat de creixement i de crear llocs de treball. L’acceleradora té també el suport del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental

12 de les empreses seleccionades per aquesta acceleradora són de la comarca del Vallès Occidental, del sector del disseny i moda, les TIC, serveis a les empreses, fabricació de productes de construcció, alimentaris o d’equips electrònics… L’objectiu d’aquestes empreses és internacionalitzar el seu producte i augmentar la facturació amb l’ajuda i recolzament dels serveis del programa.

La Generalitat selecciona aquestes empreses catalanes, que poden ser de qualsevol sector, però sempre han de ser innovadores i joves i han de comptar amb un producte o servei al mercat amb capacitat per créixer i crear llocs de treball i amb un equip compromès amb la consolidació de la companyia. En concret, el programa es proposa aconseguir un augment global de la facturació del 50%, incrementar entre dos i quatre els llocs de treball directes i indirectes de les nova empresa -que tenen una mitjana de tres utilitzats-, així com facilitar que el 70% aconsegueixin finançament extern i avancin en la seva internacionalització.

Les empreses que participaran el programa són:

– De Cerdanyola: Smartplayhouse; On Trace intelligent video analytics; Sticos intelligent safety sl.
– De Barcelona: Tecnologies de control de l’electricitat i automatització sl; Zoogic; Tuset & Riera, Sales point improvement; Innoquant strategic analytics; 
– De Sant Cugat: Bookmypro network, Mmarketmovement sl; Online medicus sl
– De Sabadell: Vending2business solutions, Nodo ambar
– De Terrassa: Lúcid product desing agency
– De Les Franqueses del Vallès: Sano y universal
– De Sant Quirze del Vallès: the sound vision furniture