Una nova edició d’Espai de Recerca de Feina s’està duent a terme al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Aquest programa, on s’ofereixen diferents mitjans tecnològics i suport personalitzat per a la recerca intensiva de feina, està previst que duri fins el mes d’octubre d’aquest mateix any.

En què consisteix el programa?

Consisteix en la realització d’un mínim de vuit i un màxim de dotze sessions en les que es promou la recerca de feina de forma sistemàtica optimitzant l’ús de canals, recursos i eines, i adaptant les candidatures de les persones demandants de feina a les ofertes i empreses del mercat de treball adequades al seu perfil professional.

També s’hi ofereix un suport previ en l’ús d’eines informàtiques si es considera necessari.

 Amb quina finalitat?

La finalitat del programa és accelerar la incorporació de les persones demandants d’ocupació al món laboral mitjançant la recerca activa de feina per Internet i ajudant-les a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina.

Quin cost té per les persones interessades?

Sense cost per als participants. Aquest programa està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.

Com accedeixen les persones al programa?

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent:

900 800 046  –  otg_cerdanyola.soc@gencat.cat

A quines persones va dirigit el programa?

Han de ser persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Han de tenir una ferma voluntat d’incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i amb disponibilitat horària per assistir a l’espai un mínim de 8 sessions de 4 hores cada una (dilluns i dimecres o dimarts i dijous en horari de 09:00 a 13:00h).

Quins requisits han de complir?

  • Tenir un projecte professional definit i viable.
  • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
  • Tenir disponibilitat i interès per participar.
  • Tenir coneixements de català/castellà.
  • Tenir coneixements d’informàtica i Internet.
  • Tenir disponibilitat horària per assistir un mínim de 8 sessions.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

 

Aquest programa està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.