Les dades de la tercera edició dels “Rànquings I-UGR de les Universitats Espanyoles segons Camps i Disciplines Científiques” situen la UAB, per tercer any consecutiu, com la primera universitat espanyola en el camp de les Ciències Agràries. A més, obté la primera posició en les disciplines de Geografia i Urbanisme, Sociologia i Veterinària i Ramaderia.

La Universitat Autònoma de Barcelona, en l’edició 2012 dels rànquings I-UGR, s’aferma per tercer any consecutiu com la primera universitat espanyola en Ciències Agràries. També se situa entre les tres primeres posicions en 7 dels 12 camps científics analitzats. Cal destacar la segona posició de la UAB a Ciències de la Terra i Mediambientals, a Medina i Farmàcia, i a Altres Ciències Socials; i ocupa la tercera posició a Ciències Biològiques, a Enginyeries i a Economia, Empresa i Negocis.

En 22 de les 37 disciplines científiques que s’analitzen en el rànquing, la UAB se situa entre les cinc primeres; i aconsegueix posicionar-se entre les 3 primeres universitats en 14 disciplines. És especialment rellevant la seva primera posició a Geografia i Urbanisme, a Sociologia i a Veterinària i Ramaderia. En l’àmbit de les ciències de la salut, la UAB ocupa la segona posició en les disciplines de Medicina, de Farmàcia i Toxicologia, de Neurociències i de Salut Pública, i una tercera posició a Rehabilitació i Fisioteràpia.

Aquest rànquing es diferencia d’altres en quatre aspectes. En primer lloc, s’ofereixen rànquings per a 12 camps i 37 disciplines científiques de manera que pot captar millor en quines especialitats són més influents les universitats. Aquestes s’ordenen segons el IFQ2A-Index, que sintetitza 6 indicadors bibliomètrics de producció i impacte. A més, utilitza com a font d’informació les bases de dades de Thomson-Reuters, referència bàsica de les agències d’avaluació com CNEAI o ANECA. I, per últim, s’utilitzen sèries temporals àmplies, d’un període de cinc anys (2007-2011) i d’un període de deu anys (2002-2011).

Font: PRUAB