El Consell Social de la UAB convoca la tercera edició del premi “Sinergia educativa” per a experiències institucionals de col·laboració entre la Universitat i els centres d’ensenyament secundari.

Els consells socials tenen com una de les seves finalitats impulsar la col·laboració i els vincles entre el món universitari i la resta de la societat. Una de les prioritats del Consell Social de la UAB és fomentar el treball conjunt i els vincles entre la Universitat i el sistema educatiu no universitari.

En aquest context, el Consell Social i el vicerectorat d’Estudiants i Cooperació convoquen el premi “Sinergia educativa”, que té com a objectiu guardonar iniciatives de col·laboració entre centres d’ensenyament secundari i la UAB per tal de reconèixer la feina feta, contribuir a la seva continuïtat i, si escau, la seva ampliació. Enguany, aquest guardó arriba a la tercera edició.

Els projectes seran presentats conjuntament per centres d’ensenyament secundari i departaments o altres unitats institucionals de la UAB. Es concedirà un primer premi de 3.000 euros, i dos accèssits de 1.500 euros (que no es podran dedicar a cobrir despeses de personal).

Les experiències que s’hi poden acollir han de complir tres condicions: respondre a programes d’actuació estructurats, haver estat dutes a terme durant el curs 20110-12 i tenir prevista la seva continuïtat durant el curs 2012-2013.

A l’experiència hi han de participar com a socis institucionals un o més centres d’ensenyament secundari de Catalunya preferiblement de l’entorn de la UAB. La Universitat hi ha de jugar un paper rellevant i han de ser contemplades accions que vagin més enllà de les simples activitats ordinàries de promoció o de pràctiques de l’alumnat de la UAB. Els projectes premiats a les edicions anteriors no es podran tornar a presentar.

El termini de presentació de sol·licituds s’obre el 12 de setembre i finalitza el 30 de setembre. Les sol·licituds s’han de lliurar al Registre General de la UAB (al Rectorat) adreçada al Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació.

 

Font: notícia de www.uab.cat 27/07/2012