La Facultat d’Economia i Empresa posa en marxa un master de recerca en creació i gestió de pimes.

El Master of Research in Entrepreneurship and SME Management, que consta de 60 ECTS (European Credit Transfer System) i s’imparteix en anglès, es centra en l’anàlisi teòrica i empírica del procés de creació i gestió d’empreses i del seu impacte en el desenvolupament econòmic.

L’objectiu general del màster és dotar de formació acadèmica del màxim nivell en l’àmbit de la creació d’empreses i la gestió de PIMES. Els continguts estan dirigits cap a l’anàlisi teòrica i empírica del procés de creació i gestió d’empreses, especialment petites i mitjanes, i del seu impacte en el desenvolupament econòmic.

La distribució temporal respon a una estructura de 15 crèdits de matèries metodològic-instrumentals, 15 crèdits corresponents al treball de fi de màster, i 30 crèdits d’especialitat distribuïts en dos mòduls de 15 crèdits cadascun. Així, durant el primer semestre, els estudiants realitzen el mòdul Metodològic-Instrumental (les matèries versen sobre Mètodes Quantitatius) i el primer mòdul de l’especialitat (amb matèries de Creació d’Empreses). A continuació, durant el segon semestre s’imparteixen els crèdits del segon mòdul de l’especialitat (les matèries tenen continguts relatius a la Gestió de les PIMES), i el mòdul de Treball de Fi de Màster.

A través d’aquesta formació acadèmica avançada, els estudiants amb interès acadèmic, investigador i professional en l’àmbit de la creació i gestió de petites i mitjanes empreses (pimes) estaran en condicions d’analitzar i comprendre la complexa realitat econòmica i empresarial. Així mateix, podran desenvolupar les habilitats analítiques i metodològiques adquirides en el màster, tant en l’àmbit de la recerca acadèmica (en un posterior programa de doctorat), com en tasques professionals en el context empresarial (creació, gestió i direcció d’empreses) i de l’Administració pública (política econòmica) i altres institucions.

 

Font: notícia PRUAB 07/03/2012