Un 70% dels alumnes que participen en els cursos de formació ocupacional d’Ascamm, empresa situada al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), aconsegueixen al final dels seus estudis un lloc de treball en empreses metall-mecàniques.

Anualment Ascamm programa diferents cursos formatius sobre diferents especialitats industrials a les quals els alumnes poden inscriure’s, després d’haver superat prèviament un procés de selecció.

En l’edició d’aquest any s’han previst cursos sobre processos de mecanitzats, control numèric i disseny de matrius. Al final dels mateixos, els alumnes adquireixen les competències necessàries per a la seva inserció laboral com a operaris de màquina-eina i delineants d’utillatges.

Tal com ha comentat Marc Capellades, director de formació de la Fundació Ascamm “aquest tipus de formació no solament aconsegueix la inserció laboral dels alumnes, sinó que es dóna resposta a la necessitat de personal qualificat per part de les empreses en algunes professions tècniques amb alta demanda laboral”.

Els cursos, totalment gratuïts ja que són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), tenen una durada d’aproximadament 700 hores i es perllonguen al llarg de mig any.

Al llarg dels últims anys, el nombre de sol·licituds per participar en aquest tipus de cursos formatius ha anat augmentant progressivament a causa del nivell acadèmic i professional dels mateixos, a la demanda d’aquests perfils per part de la indústria i a la seva gran efectivitat ja que permeten accedir, amb una òptima preparació i en un percentatge molt elevat, al mercat laboral.

La Fundació Ascamm Centre Tecnològic de referent internacional en recerca i innovació industrial i membre de TECNIO – la xarxa creada per ACCIÓ que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència, programa semestralment un centenar de cursos formatius i sis postgraus empresarials: una oferta formativa de gran contingut tecnològica i amb un marcat caràcter pràctic.

S’espera superar al final del present exercici els resultats que es van obtenir durant el passat any i que es van traduir en un total d’1.254 alumnes, 6 mil hores de formació, 150 cursos i 70 cursos en empreses.

L’oferta formativa d’Ascamm cobreix els diferents nivells de qualificació requerits per la indústria: formació ocupacional, formació tècnica d’especialització i formació superior de postgrau.

Font: web PTV