La iniciativa ha permès dissenyar itineraris d’inserció laboral personalitzats, que han produït que gairebé un 50% dels participants hagin trobat feina.

L’Ajuntament de Cerdanyola, a través del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica, ha portat a terme un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona, que ha tingut com a objectiu el disseny i execució d’itineraris d’inserció. Se n’han beneficiat 100 persones de les quals, 48 han trobat una feina (gairebé el 50% de les persones participants).

Aquest projecte ha comportat un esforç en la tasca de prospecció, de recerca d’ofertes per poder donar sortida laboral a les persones participants. S’han arribat a captar 216 ofertes de treball.

El punt de partida de totes les actuacions ha estat el disseny de l’itinerari de les persones participants mitjançant tutories individuals on s’ha treballat amb la metodologia coaching. Aquesta acció és bàsica per poder, en una segona fase, aportar perfils adequats a les empreses.

El programa ha suposat un procés de treball intensiu de cada persona amb l’equip d’orientació i inserció que ha estat molt ben valorat pels participants.

Font: http://www.cerdanyola.info/menu_principal/inici/noticies/2013/03/11/recerca_de_feina_servei_ocupacio.html