A través del finançament de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, el Parc de Recerca UAB, amb la participació de l’spin-off Aeris Tecnologies Ambientals i la col·laboració de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ha endegat un projecte per avaluar i millorar els sistemes de gestió de residus de la Mancomunitat del Sud de Guatemala, que aplega quatre municipis del sud-est del país centreamericà: Escuintla, San José, Iztapa i Guanagazapa.

Aquest projecte busca dotar de millores a nivell de governança de la Mancomunitat del Sud per tal d’alleugerir la gran càrrega mediambiental que l’excés de deixalles a l’atmosfera general a Guatemala i s’estén cap a altres territoris.

Durant la seva estança a Barcelona el grup guatemalenc tindrà l’oportunitat d’assistir a diverses reunions i trobades amb els principals agents d’innovació en gestió de residus de l’entorn UAB. Visitaran l’abocador de Cerdanyola de la mà de Paco Muñoz, tècnic de l’Oficina de Mediambient de la UAB, es reuniran amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i amb l’Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals (ICTA).

En aquest context, el mes passat, una delegació de l’Àrea Internacional del Parc de Recerca UAB es va traslladar fins a Guatemala per veure in-situ l’estat dels diferents municipis pel que fa a la gestió dels seus residus. Amb la informació recollida, el Parc, amb la participació de l’spin-off Aeris, està elaborant un pla estratègic amb iniciatives i mesures per reduir l’impacte dels residus a Guatemala, problema que afecta a milions de ciutadans de tot Centreamèrica.

Font: web de PRUAB