“Innovar si però… com fer-ho ara?” és el títol de la jornada celebrada avui al Parc Tecnològic del Vallès (PTV) sobre les tendències que configuraran el món de la innovació en el futur immediat i les seves implicacions empresarials.

En un entorn socioeconòmic canviant, la innovació, principal font d’avantatge competitiu, està patint també canvis radicals. El ponent de la jornada ha estat Xavier Ayneto Gubert, doctor enginyer industrial per la UPC i fundador d’Ideas2Value Network, SL, ha explicat en què consisteixen aquests canvis, quines són les seves implicacions en la forma d’abordar la innovació a nivell empresarial i on trobar les oportunitats per crear valor, entre d’altres aspectes.

La jornada ha premés recórrer un complet itinerari sobre les noves tendències i conèixer algunes respostes a les preguntes formulades, per finalitzar amb un col·loqui en forma de debat obert amb el ponent.

Font: web PTV