Falten professionals qualificats en el sector de les noves tecnologies. Punts, que segons el portal d’ocupació Ticjob.es, l’escassetat de professionals als nostres país impedeix que es cobreixin les places vacants.

D’acord amb el “I observatori d’ocupació TIC a Espanya” elaborat per Ticjob, existeix un manifest desajustament entre l’oferta i la demanda laboral en aquest sector. En concret, aproximadament el 60% de les ofertes d’ocupació TIC exigeixen una titulació de grau mitjà o superior, no obstant això el nombre de matrícules en les carreres relacionades amb aquest sector han disminuït un 40% des de 2004.

A més, es preveu que el nombre d’alumnes que es diplomen segueixi baixant en els propers dos anys fins a caure un 40% en 2014 respecte als nivells de 2007. Així mateix, l’estudi desvetlla que el 34,5% dels llocs de treball oferts a través d’aquest portal requereixen una experiència prèvia d’entre 3 i 5 anys i un 33% dels llocs sol·liciten una experiència d’entre 5 i 10 anys.

Per al portal, les empreses demanen cada vegada més candidats amb experiència professional pel que la incorporació dels recentment llicenciats al mercat laboral és més complicada, la qual cosa repercuteix directament en els salaris que s’equipessin a sous de beques al mateix nivell que fa 10 anys.

Com a curiositat, l’enquesta de Ticjob.es indica que els programadors en Java/J2EE, Oracle, Unix i DB2 són els perfils més demandats per les empreses, mentre que el de consultor SAP és el més escàs.

Font i fotografia: notícia de www.muypymes.com  de 29/05/2012