L’empresa Artificial Intelligence Technologies, ‘spin-off’ de la UAB ubicada al Parc de Recerca UAB, i la multinacional japonesa Mitsubishi Electric han desenvolupat una plataforma de videovigilància intel·ligent que incorpora importants novetats respecte als sistemes actuals.

L’empresa Artificial Intelligence Technologies, ‘spin-off’ de la UAB ubicada al Parc de Recerca UAB, i la multinacional japonesa Mitsubishi Electric han desenvolupat una plataforma de videovigilància intel·ligent que incorpora importants novetats respecte als sistemes actuals.

El projecte, batejat com a ‘Security’, permet comptar i detectar el percentatge d’ocupació de persones o vehicles d’un espai a temps real, així com determinar amb una fiabilitat superior al 90% el flux de moviment de les persones i vehicles que es desplacen en un escenari concret, com una gran superfície comercial o una via per al tràfic de vehicles.

Alhora, el sistema incorpora un mòdul de detecció de cares a temps real a partir de diverses seqüències captades per diferents cambres amb els quals ‘Security’ usa paràmetres biomètrics que permeten identificar una persona en concret, comparant cares amb paràmetres similars en una base de dades.

El sistema és capaç de localitzar seqüències de vídeo gravades on aparegui un individu i extreure també la trajectòria global que ha seguit, tot això garantint la protecció de la intimitat de les persones gràcies a avançades tècniques d’encriptació.

Data d’elaboració:26/05/2011
Font i fotografia: notícia PRUAB, 25/05/2011