Els vivers d’empreses són edificis on s’allotgen les empreses de nova creació gaudint d’una sèrie de serveis com podem ser: infraestructura, subministres, serveis administratius a costos molt baixos i amb assistència tècnica generalment sense cap cost.

Els principals objectius dels vivers d’empresa són:

– Preparar a les noves empreses durant el seu període de consolidació per ser més competitives en el mercat i així augmentar el seu grau de supervivència.

– Evitar que els costos fixes les ofeguin durant els primers anys de vida.

– Generar ocupació en el territori

Els vivers d’empreses són edificis on s’allotgen les empreses de nova creació gaudint d’una sèrie de serveis com podem ser: infraestructura, subministres, serveis administratius a costos molt baixos i amb assistència tècnica generalment sense cap cost.

Els principals objectius dels vivers d’empresa són:

– Preparar a les noves empreses durant el seu període de consolidació per ser més competitives en el mercat i així augmentar el seu grau de supervivència.

– Evitar que els costos fixes les ofeguin durant els primers anys de vida.

– Generar ocupació en el territori

– I incrementar el teixit productiu local

És en aquest sentit que des del Servei de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, dins de la seva política d’augmentar el nivell d’ocupació del municipi a través de la creació d’empreses, posa a disposició dels emprenedors/es i les empreses de nova creació del municipi el nou Viver d’Empreses que oferirà: despatxos amb mobiliari amb connexió wifi en tot l’edifici, sala de reunions, suport administratiu, espai coworking per a professionals autònoms i assistència tècnica i suport en la consolidació de l’empresa.

Data d’elaboració: 12/04/2011
Font i fotografia: Servei de Promoció de l’Ocupació de Cerdanyola del Vallès.