La Fundació Gaspar Espuña CETT vol estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme. També pretén atendre les necessitats de formació tècnica i assessorament dels emprenedors i premiar els millors projectes d’empresa turística aportant recursos financers i facilitant el contacte dels emprenedors amb possibles inversors.

En aquest marc convoca el X Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic, amb la finalitat de fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector turístic.

Aquest concurs s’adreça a persones físiques o a empreses que s’hagin constituït en el curs de l’any 2013.

Els participants han de complimentar el formulari de sol·licitud de participació i adjuntar la documentació pertinent abans del 7 de gener de 2014 a les 18 hores.